Serdivan Tarihi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

MÜDÜR

İbrahim Doğan

Telefon : 444 54 50 - 1151/1152

E-Mail : [email protected]

 

Belediyenin istihdam yönetimi, işçi-iş veren ilişkileri, iş gücü planlaması ve organizasyonu, performans değerleme sistemi, personel kariyer planlama sistemi, rotasyon sistemi, iç hizmetler, kurum personeli yönelik kurum içi eğitim v.b. faaliyetlerini üst yönetimce belirlenmiş genel politika ve prensipler çerçevesinde planlamak, organize etmek ve yürütmek, bu amaçla öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmak, çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek, uygulamak ve kuruluştaki tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmeleri için özellikle eleman seçimi, yerleştirilmesi, eğitimi, işgücü planlaması ve organizasyonu konusunda gereken eğitim ve geliştirme programlarını, planlama ve organizasyon çalışmalarını yürütmek; kendisine bağlı elemanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerini sağlamak suretiyle astlarının faaliyetlerinde en etkin çalışmalarını organize etmek, personele yönelik motivasyon arttırıcı sosyal etkinlikler düzenlemek, belediye personelinin mesleki ve kişisel gelişmelerine yönelik yayınların temin edilmesi ve ilgili çalışmalar tarafından yararlanılmasını sağlamakla görevlidir

 

AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı, Serdivan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün faaliyetlerini sorumluları ile birlikte tanımlamaktır.

Bu prosedür Serdivan Belediyesi’nde yapılan Personel Şefliği İş ve İşlemleri, Bordro Tahakkuk Şefliği İş ve İşlemleri, yapılması gereken faaliyetleri kapsar.

Daha fazla okumak için tıklayınız