Serdivan Tarihi

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

Telefon : 444 54 50 - 1351

E-Mail : hukukisleri @serdivan.bel.tr

 

Hukuk İşleri  Müdürlüğünün görevleri: Belediyenin leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde Belediyeyi mahkeme ve icra dairelerinde temsil etmek. Belediyenin hak ve menfaatlerini savunmak, Duruşma keşif ve yüksek yargı organlarında hazır bulunmak, ayrıca Belediye içinde bulunan Müdürlüklerin işlerini yürütümü sırasında karşılaştıkları hukuksal sorunlar karşısında yazılı ve sözlü hukuki görüş bildirmektir. 

 

AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı, Serdivan Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerini sorumluları ile birlikte tanımlamaktır.

 

Bu prosedür Serdivan Belediyesi’nde yapılan Adli, İdari ve İcra Dairelerindeki işlemlerin yapılması faaliyetlerini kapsar.

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR

İYUK             : İdari Yargılama Usulü Kanunu

HMUK           : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

CMK              : Ceza Muhakemesi Kanunu

E                     :Mahkeme esas sayısı

K                    :Mahkeme karar sayısı

 

SORUMLULAR

Bu prosedür Serdivan Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü sorumlusu tarafından hazırlanır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygunluk açısından Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörü tarafından doğrulanır ve Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Bu prosedürün yürütülmesinden Müdürlükte görevli olan personel sorumludur. Prosedürün kullanıcıları da Müdürlükte görev yapan personeldir.

 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

1-Hukuk İşleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği

2-Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

3-İdari Yargılama Usulü Kanunu

4- İcra ve İflas Kanunu

5- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun

6-Ceza Muhakemesi Kanunu

7-İcra Pro programı

Daha fazla okumak için tıklayınız