Serdivan Tarihi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

MÜDÜR

Özhan AYKUT

Telefon : 444 54 50 - 1301

E-Mail : [email protected]

 

AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı, Serdivan Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün faaliyetlerini sorumluları ile birlikte tanımlamaktır.

Bu prosedür Serdivan Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Serdivan Belediyesi’nin basın ile ilişkilerini düzenlemesini,   basına ve kamuoyuna bülten, broşür, afiş, kitap, dergi vb. araçlarla bilgi aktarımının sağlıklı sağlanmasını, Serdivan Belediyesi’nin çalışmalarını gerek görsel ve gerekse yazılı olarak takip ederek, arşivlenmesini, Bilgi Edinme Kanunu uyarınca gelen bilgi edinme taleplerinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun cevaplandırılmasını, CİMER, Başbakanlık İletişim Merkezi’nden gelen vatandaş taleplerinin takibini yaparak, ilgilisine ve CİMER’e bilgi verilmesini, Gelen ve giden evrakların kayıt ve dosyalanması faaliyetlerini kapsar.

 

SORUMLULAR

Bu prosedür Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygunluk açısından Kalite Yönetim Sistemi Koordinatörü tarafından doğrulanır ve Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Bu prosedürün yürütülmesinde müdür ve görevli olan personeli sorumludur. Prosedürün kullanıcıları da müdürlükte görev yapan personelidir.

 

PROSEDÜR AYRINTISI

3.1.Bilgi Aktarımının Sağlaması

 

Sakarya’da yayınlanan 10 yerel gazete, 8 yerel internet gazetesine ve 4 ulusal ajansa belediye çalışmalarını birinci elden aktarmak, bu çalışmaların kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, geri dönüşümlerini takip etmek amacıyla gerekli çalışmaları yapılır.

 

3.2.Arşiv Tutulması

Belediye çalışmaları yerinde görüntüleyerek dijital ortama aktarılır. Medyada belediye ile ilgili çıkan haberlerin takibini yaparak yine dijital ortamda basın ve halkla ilişkiler personeli tarafından arşivlenir.

 

3.3.Bilgi Edinme Bürosu 

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, gelen bilgi edinme talepleri birim tarafından kabul edilir. Basın ve Halkla İlişkiler Personeli tarafından kayda alınır ve ilgili Müdürlüğe üst yazı ile sevk edilir. Yasal süresi içinde cevaplar alınarak, Basın ve Halkla İlişkiler Personeli tarafından elden zimmetli olarak talep sahibine ulaştırılır.

 

 

3.3.1.Cimer

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), halkın doğrudan Başbakanlık üzerinden dilek, şikayet ve taleplerini dile getirebildiği ve çözüm aradığı, adından da anlaşılacağı gibi Başbakanlık bünyesinde kurulmuş bir birimdir. CİMER sistemi internet üzerinden kendi adına ayrılmış bulunan bir portaldan,  kurum adına Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yetki verilmiş Basın ve Halkla İlişkiler Personeli tarafından takip edilir. Gelen dilekçeler, ilgili birim müdürlüklerine iletilir ve alınan cevaplar,  dilekçe sahibinin varsa e-posta adresine belediyenin [email protected] adresi üzerinden, yoksa telefon ile, başvuru gizli ise CİMER’e geri dönüş yapılarak Basın ve Halkla İlişkiler Personeli tarafından cevaplanır, verilen cevap sisteme girilerek, gereği ile ilgili bilgi verilir.

 

3.4.Evrak kayıt ve dosyalama 

Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gelen veya Müdürlük tarafından yazılan tüm resmi yazışmalar Basın ve Halkla İlişkiler Personeli tarafından kayıt altına alınarak, gelen giden yazılar dosyasında arşivlenir. Gelen yazıların cevaplanması gerekenler yine süresi içinde cevaplanarak, zimmetli olarak ilgilisine teslim edilir.

 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

1.Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

2.5393 Sayılı Belediye Kanunu

3.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Daha fazla okumak için tıklayınız