Özel Kalem Müdürlüğü

Müdür

Hamit Balcı

Telefon : 444 54 50 - 1001/1002/1003

E-Mail : hamitbalci@serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..
Hukuk işleri Müdürlüğü

Müdür

Filiz Sarp

Telefon : 444 54 50 - 1351

E-Mail : hukukisleri @serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Müdür

Orhan Gevrek

Telefon : 444 54 50 - 1301

E-Mail : basin@serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..
Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdür

Ahmet Çiftçi

Telefon : 444 54 50 - 1101/1102

E-Mail : yaziisleri@serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Müdür

İbrahim Doğan Vekalet

Telefon : 444 54 50 - 1601/1602

E-Mail : kulturvesosyalisler@serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdür

Halim Burucu

Telefon : 444 54 50 - 1452

E-Mail : imarisleri@serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Müdür

İlhan Yılmaz Vekalet

Telefon : 444 54 50 -1380

E-Mail :

Detaylar için tıklayın..
Fen İşleri Müdürlüğü

Müdür

Muzaffer Şanlı

Telefon : 444 54 50 - 1252/1257

E-Mail : fenisleri@serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..
Etüd Proje Müdürlüğü

Müdür

Çağlar Kotaoğlu

Telefon : 444 54 50 - 1750

E-Mail : etudproje@serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdür

Osman Çevik

Telefon : 444 54 50 - 1554/1554/1553

E-Mail : malihizmetler@serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Müdür

Erhan Şirvanoğlu

Telefon : 444 54 50 - 1502/1503

E-Mail : ruhsatvedenetim@serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..
Zabıta Müdürlüğü

Müdür

Mustafa Engin Karaçelik Vekalet

Telefon : 444 54 50 - 1652/1653

E-Mail : zabita@serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..
Temizlik İşleri Müdürlüğü

Müdür

Mustafa Akyıldız

Telefon : 444 54 50 - 1202/1203

E-Mail : temizlik@serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..
İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Müdür

İbrahim Doğan

Telefon : 444 54 50 - 1151/1152

E-Mail : insankaynaklari@serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür

Mustafa Engin Karaçelik

Telefon : 444 54 50 - 1701

E-Mail : destekhizmetleri@serdivan.bel.tr

Detaylar için tıklayın..