Encümen Görev ve Yetkileri

1- Encümenin başlıca görev ve yetkileri şunlardır
2- 5393 sayılı Belediye Kanunu dışındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre Encümenin diğer görevleri
3- İhale İşleri